13 Μαρ 2008

Οι Βούλγαροι της ΠΓΔΜ

Για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των βουλγαρικής καταγωγής πολιτών της ΠΓΔΜ, κατήγγειλε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (Ε.Δ.Α.Δ) η ένωση πολιτών «RADKO» και ο Vladimir Paunkovski (Vladimir Pankov), που ζει στην Οχρίδα.
Η προσφυγή, εναντίον της ΠΓΔΜ, κατατέθηκε τον Ιούλιο του 2007, με την υποστήριξη της βουλγαρικής κυβέρνησης, ως «τρίτο συμβαλλόμενο μέρος».
Ανακοίνωση της «RADKO» αναφέρει : Παρατηρήσεις από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στην εφαρμογή № 74651/01 ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - ένωση των πολιτών «RADKO» και Vladimir Paunkovski (Vladimir Pankov) εναντίον της πρώην γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας
01. Στις 17 Ιουλίου 2007 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (EVRM) διαβίβασε στη βουλγαρική κυβέρνηση την αίτηση της ένωσης των πολιτών «RADKO» και του Vladimir Paunkovski (Vladimir Pankov) εναντίον της πρώην γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και διαβίβασε μια πρόσκληση στο βουλγαρικό συμβαλλόμενο μέρος για να επεμβει ως τρίτο στην περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 36 της ευρωπαϊκής Συνθήκης για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών δεδομένου ότι ο δεύτερος συμβαλλόμενος είναι βουλγαρικής κατγωγής.
02. Στις 30 Αυγούστου,2007 η βουλγαρική κυβέρνηση ενημέρωσε το EVRM για την προθυμία της να ασκήσει το δικαίωμα να επεμβει ως τρίτο στην περίπτωση.
03. Η βουλγαρική κυβέρνηση κρίνει ότι η ανωτέρω εφαρμογή είναι αποδεκτή, στηριγμένος και καλά θεμελιωμένος.

Translation : Observations of the Government of the Republic of Bulgaria on application № 74651/01 before the European Court of Human Rights - Association of citizens “RADKO” and Vladimir Paunkovski (Vladimir Pankov) versus the Former Yugoslav Republic of Macedonia
01. On July 17 the, 2007 the European Court of Human Rights (ECHR) communicated to the Bulgarian Government the application of Association of citizens "RADKO" and Vladimir Paunkovski (Vladimir Pankov) versus the Former Yugoslav Republic of Macedonia and forwarded an invitation to the Bulgarian party to intervene as a third party on the case, according to Article 36 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as the second applicant is a Bulgarian citizens.
02. On August 30 the, 2007 the Bulgarian Government informed the ECHR of its willingness to exercise the right to intervene as a third party on the case.
03. The Bulgarian Government deems that the above application is admissible, grounded and well-founded.

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Regarding this, here is the full application to the court, here are observations from the government of Bulgaria and here is a rather bitter comment from FYROM's Ministry of Justice (she is obviously thinking of the OMO "Ilinden" - PIRIN case).

It will be interesting to see how this case progresses. If FYROM is convicted, then Bulgaria, Greece and FYROM will each have a conviction for banning a minority organization.

Ανώνυμος είπε...

ΤΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΛΑ ΚΑΝΕΙ.ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΤΑ ΔΟΥΜΕ ΑΥΤΑ

Ανώνυμος είπε...

Για ήρεμα Βαλκάνια πριν και μετά από το τέλος των πετρελαίων :
http://www.aee.gr/hellenic/1st%20month/0%208/080301/Mar%202008.htm
http://www.aee.gr/english/99what_new/08/0803%20Macedonians%20etc/Macedonians.htm
http://klimatika.blogspot.com/2008/01/die8nis-ekehiria-alilovoi8ia.html
http://www.aee.gr/hellenic/1%20overpopulation/overpopulation%20gr.htm
http://www.aee.gr/hellenic/1%20overpopulation/overpopulation%20en.htm

Climate change may spark conflicts, EU told
http://www.guardian.co.uk/world/2008/mar/10/eu.climatechange
A summit of Nato leaders in Bucharest next month will discuss the problem for the first time, while a new manifesto for a radical overhaul of the western alliance moots the possibility of Nato being used "as an instrument of energy security".
A report from the EU's top two foreign policy officials to the 27 heads of government gathering in Brussels for a summit this week warns that "significant potential conflicts" are likely in the decades ahead as a result of "intensified competition over access to, and control over, energy resources".
The seven-page report, obtained by the Guardian, has been written by Javier Solana, the EU's foreign policy supremo, and Benita Ferrero-Waldner, the commissioner for external relations. It predicts that global warming will precipitate security issues for Europe, ranging from energy wars to mass migration, failed states and political radicalisation.
The report warns of greater rich-poor and north-south tension because climate change will be most catastrophic in the poor south.

Αρχειοθήκη