12 Μαρ 2008

The Greek Macedonian minority in the FYROM

-
There is a Greek Macedonian minority in what is now the FYROM, a remnant of the formerly much larger indigenous Greek community of the wider region of Macedonia fell within the borders of Serbia after the Balkan Wars of 1912-13. The official 2002 census figures cite a few hundred ethnic Greeks in the country, but it is unknown how many of these consider themselves to be of indigenous Macedonian origin. In addition, Greek sources suggest that the Vlach minority in the country, which numbered 250,000 in 1994, are of Greek origin. According to Victor Roudometof, the majority of the Vlachs in the Southern Balkans have historically self-identified as Greeks. However, according to the 2002 census, 9,695 people profess a Vlach identity.
-
Υπάρχει μια ελληνική μακεδονική μειονότητα στην ΠΓΔΜ, υπόλοιπο της πολυπληθέστατης ελληνικής κοινότητας που υπήρχε στο βόρειο τμήμα της Μακεδονίας, που πέρασε στη δικαιοδοσία Σερβίας μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-13.
Οι επίσημοι αριθμοί απογραφής του πληθυσμού (2002) αναφέρουν μερικές εκατοντάδες εθνικούς Έλληνες στη χώρα, αλλά είναι άγνωστο πόσοι από αυτούς θεωρούνται γηγενείς ελληνομακεδόνες.
Επιπλέον, οι ελληνικές πηγές αναφέρουν πως η μειονότητα των Βλάχων στη χώρα, που το 1994 αριθμούσε 250.000 άτομα, είναι ελληνικής προέλευσης. Σύμφωνα με Victor Roudometof, η πλειοψηφία των Βλάχων στα νότια Βαλκάνια, έχει προσδιορίσει ιστορικά ως Έλληνες. Εντούτοις, στην ΠΓΔΜ σύμφωνα με την απογραφή του 2002, 9.695 άνθρωποι δηλώνουν φανερά «Βλάχοι» ως εθνικότητα.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Για ήρεμα Βαλκάνια πριν και μετά από το τέλος των πετρελαίων :
http://www.aee.gr/hellenic/1st%20month/0%208/080301/Mar%202008.htm
http://www.aee.gr/english/99what_new/08/0803%20Macedonians%20etc/Macedonians.htm
http://klimatika.blogspot.com/2008/01/die8nis-ekehiria-alilovoi8ia.html
http://www.aee.gr/hellenic/1%20overpopulation/overpopulation%20gr.htm
http://www.aee.gr/hellenic/1%20overpopulation/overpopulation%20en.htm

Climate change may spark conflicts, EU told
http://www.guardian.co.uk/world/2008/mar/10/eu.climatechange
A summit of Nato leaders in Bucharest next month will discuss the problem for the first time, while a new manifesto for a radical overhaul of the western alliance moots the possibility of Nato being used "as an instrument of energy security".
A report from the EU's top two foreign policy officials to the 27 heads of government gathering in Brussels for a summit this week warns that "significant potential conflicts" are likely in the decades ahead as a result of "intensified competition over access to, and control over, energy resources".
The seven-page report, obtained by the Guardian, has been written by Javier Solana, the EU's foreign policy supremo, and Benita Ferrero-Waldner, the commissioner for external relations. It predicts that global warming will precipitate security issues for Europe, ranging from energy wars to mass migration, failed states and political radicalisation.
The report warns of greater rich-poor and north-south tension because climate change will be most catastrophic in the poor south.

Αρχειοθήκη